Dr. Tutku Taşkınoğlu
Seroloji Birimi Sorumlusu

Eğitim Bilgileri:

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitimi (2001-2004)

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1987-1994)