EMG

EMG, elektromiyografinin kısaltması olup, sinir ve kasların elektriksel potansiyellerinin incelenmesine dayanan nörolojik bir inceleme yöntemidir. Elektronöromiyografi (ENMG) olarak da adlandırılır. EMG tetkiki, sinir iletim çalışmaları ve kasların iğne ile incelemelerinden oluşmaktadır. Sinir iletim çalışmaları, düşük voltajlı elektrikle sinirlerin uyarılması ile yapılan bir tetkiktir. İğne EMG incelemesinde ise kasa batırılan bir iğne yardımı ile kaslar değerlendirilmektedir. Başka bir deyişle bu inceleme; elektrik uyaranı ile sinirler uyarılarak ve iğne ile kaslar incelenerek yapılır. Laboratuvarımızda yapılan Repetitif (ardışık) sinir stimülasyonu ve tek lif EMG (SFEMG) tetkikleri de, farklı tetkikler olmakla birlikte, aynı cihaz ile yapıldıkları için genellikle EMG başlığı altında yer alır.