Skolyoz Grafisi

Skolyoz için omurganın tümünün görüntülendiği özel bir aparatla çekilen dijital grafidir. Skolyoz tedavisinde skolyoz açısı çok önemli olduğundan, tüm omurgayı aynı grafide görmek çok değerlidir.