KLİNİK ARAŞTIRMALAR ve PROJELER

Klinik Araştırmalar Birimi, Düzen laboratuarlar Grubu'nun en genç birimlerindendir. Sağlık Bakanlığının Aralık 1995'de IKU klavuzunu yayınlamasını takiben bu alanda oluşan ihtiyacı karşılamak ve münhasıran klinik araştırmaların laboratuvar hizmetlerini koordine etmek üzere 1997 yılında kurulmuştur. Laboratuvarımızın yürüttüğü klinik araştırma projelerinde gösterilen performans nedeniyle klinik araştırmalar konusunda Dünya'nın en büyük 3 kuruluşundan biri olan "Covance Virtual Central Laboratories" gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Düzen Laboratuvarını Türkiye'de stratejik ortak olarak seçmiştir.

  • Bu kapsamda şimdiye değin 314 adet klinik araştırma projesinin laboratuvar hizmetleri tamamlanmış ve halen 61 adet çalışma sürdürülmektedir.
  • Klinik araştırma hizmetleri çerçevesinde Türkiye'de tüm illerde işbirliği yaptığı laboratuvarlar mevcuttur.
  • Ülke genelinde 5 büyük il merkezinde klinik araştırma hizmetlerine yönelik kuryelerimiz mevcut olup klinik çalışma örneklerinin transferi için hizmet vermektedir. Klinik araştırmalara ilişkin örnekler araştırma merkezinden alınırsa özel kuryelerimiz örnekleri merkezlerden teslim alarak laboratuvara transferini sağlamaktadır.
  • Klinik araştırma örneklerinin transferinde gereken her türlü koşul sağlanmaktadır. Örnekler ısı yalıtımlı ve darbelere dayanıklı özel numune nakil kutuları içinde nakledilmektedir. Gerektiğinde laboratuvarımız kuru buz temin ederek örneklerin kuru buz içinde (donmuş olarak) naklini sağlamaktadır.
  • Klinik çalışmanın gereği olarak laboratuvar çalışması tamamlanmış örnekler arzu edilirse -20 °C veya -70º C'de istenilen süre saklanabilmektedir.
  • Örneklerin nakli sırasında IATA 1.5 koşullarına uygun olmasına özen gösterilmektedir.
  • Klinik araştırmalarda koşullara uygun olarak laboratuvara nakledilen örneklerde testler TS EN ISO 15189 standartlarına uygun olarak referans metod veya referans metoda paralel sonuçlar verdiği gösterilen yöntemlerle ve aynı enstrümanla çalışılır. Klinik araştırma süresince yöntemde ve referans aralıklarında değişiklik yapılmaz.

Düzen Laboratuvarlar Grubu Türkiye'nin her yerindeki işbirliği yaptığı laboratuvarlar, 5 büyük ildeki özel kuryeleri ve 17 yıllık deneyimi ile özellikle çok merkezli klinik araştırma çalışmalarında uluslararası standartlara uygun hizmet vermektedir.