Ortorontgenogram (Bacak uzunluk Grafisi)

Tüm bacak kemiklerinin aynı grafide görülmesi için özel bir aparatla alınan röntgen grafisidir. Her iki bacak kemiklerinin ayrıntılı ve mukayeseli olarak boyut ölçülmesi ve bacakta kısalığın hangi kemikten kaynaklandığını göstermek için kullanılır.