Nükleer Tıp

Her türlü sintigrafik inceleme Nükleer Tıp bölümünde yapılırken, eritrosit kütle incelemeleri de yine aynı bölüm tarafından yapılan çalışmalar arasındadır.

Nükleer Tıp incelemeleri hastaya sıkıntı vermeyen kolay incelemelerdir. Bu incelemeler organların yapı ve fonksiyonları hakkında detaylı bilgi verir ve hastalık tanısı, tedavinin yönlendirilmesi ve hasta takibinde kullanılır. Sintigrafik incelemelerde incelenecek organa göre değişik radyoaktif madde içeren bileşikler çok az dozda damar yolu ile veya bazı çalışmalarda ağız yolu ile verilir.  Çocuklarda yeni doğan döneminde bile incelemeler yapılabilmektedir. Nadir durumlar dışında hamilelerde inceleme yapılmaz. Görüntüleme genellikle belirli bir bekleme süresi sonrası yapılır. Bekleme süresi testin özelliğine göre 15 dakika ile 4 saat arasında değişir. Bazı özel incelemelerde bekleme süresi 3-7 gündür. Görüntüleme gama kamera olarak bilinen özel sistemde yapılır. Bu görüntüleme sistemi radyasyon üretmez, hastaya daha önce verilmiş olan radyoaktif maddeden gelen gama ışınlarını kaydeder. Elde edilen fonksiyonel görüntüler Nükleer Tıp alanında uzmanlaşmış hekim tarafından değerlendirilir. Birçok organın (beyin, tiroid, paratiroid, kemik, meme, kalp, akciğer, karaciğer, safra yolları, böbrek gibi) sintigrafik incelemesi yapılmaktadır.