HAKKIMIZDA

1976 yılında etkin hekimliğin en önemli öğesi olan destekleyici tanı ve tedavi takibi için gerekli analitik ölçümleri yapmak üzere kurulmuş olan Düzen Laboratuvarlar Grubu, sağlıklılığın süreğenliğini destekleyebilmek için kapsamını ve faaliyet alanlarını genişleterek, yıllar içerisinde sadece öz kaynaklarını kullanarak Türkiye’de laboratuvarcılık alanında güvenilirliği ve geniş yelpazede her konuya cevap verebilirliği ile sektörün en önemli markası haline gelmiştir.

Düzen Laboratuvarlar Grubu, kurulduğu günden bu yana modern laboratuvarcılıkta mümkün olan en yüksek kaliteyi hedefleyerek klinik laboratuvarcılık alanında Türkiye’de ilkleri gerçekleştirmiştir.

Klinik laboratuvarlar arasında öncü görevini üstlenen Düzen Laboratuvarlar Grubu; hassas ve tekrarlanabilir sonuçlar üretmeyi ve bu sonuçların bireyselliği dikkate alarak yorumlanmasını ilke edinmiştir. İnsan sağlığını bir bütün olarak gören kurumumuz sadece klinik laboratuvar alanında değil, bireylerin sağlıklarının korunması ve devamını etkileyen çevre ve gıda alanlarına ve önleyici hekimliğe de yatırımlar yapmıştır. Günümüzde geldiği noktada, bünyesinde barındırdığı Düzen Norwest Çevre Gıda ve Tarım Laboratuvarı, Düzen Evde Bakım Hizmetleri, Laleli Zeytinyağı İşletmesi ve Düzen Sağlık Grubu Polikliniği ile insan sağlığına bir bütün olarak geniş ve yetkin bir açıdan bakan kurumumuz, zamanından ileride ve etkin bir bakış açısını yakalamıştır.

Düzen Laboratuvarlar Grubu sektörde yıllar boyunca edinmiş olduğu tecrübeyi yeni nesillere aktarmak ve eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla Düzen Akademi’yi hayata geçirmiştir. Düzen Akademi tarafından yapılandırılmış eğitim programları, kurumumuzun uzman kadrosu tarafından yürütülmektedir.

Diğer bir kuruluşumuz olan LabPT Kalite Kontrol Programı, laboratuvarlar arası harmonizasyonun artırılması amacı ile 2002 yılında başlatılmıştır. Hedefimiz klinik laboratuvarların ihtiyacı olan “dış kalite kontrol” hizmeti sağlamanın yanı sıra, bu konuda aktif destek sağlayarak genel hizmet kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda akreditasyon ve hizmet kalite standartları gerekliliklerinin yerine getirilmesine katkı sağlıyoruz. Bu tip programlar için çok önemli bir nokta olan “tarafsızlık” konusuna da azami özeni gösteriyoruz. Verdiğimiz hizmetin, ülkemizdeki klinik laboratuvarcılık kalitesinin arttırılmasına yardımcı olacağını umuyoruz...

LabPT Kalite Kontrol Programı, gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 27 Haziran 2019 tarihi itibari ile TS EN ISO/IEC 17043:2013 “Uygunluk Değerlendirmesi-Yeterlilik Deneyi için Genel Şartlar” standardına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

1976

Düzen Laboratuvarlar Grubu, Ankara’nın Mithatpaşa semtinde faaliyete başladı.

1983

Kavaklıdere şubesinin hizmete girmesiyle invitro laboratuvarcılık hizmetlerine ek olarak nükleer tıp, radyoloji, kardiyolojik incelemeler ve solunum fonksiyon testleri Düzen Laboratuvarlar Grubu’nun faaliyet alanları içine girdi.

Düzen Laboratuvarlar Grubu, yoğun talep nedeniyle Ankara dışında faaliyet gösteren laboratuvarlara yapamadıkları testler konusunda destek vermeye başladı.

1989

Adana şubesi hizmete girdi. Bu şube, Düzen Laboratuvarlar Grubu’nun güneye açılan penceresi oldu ve kendi hastalarına ek olarak, bölgede bulunan çok sayıda laboratuvara ve ABD’nin İncirlik üssünde bulunan sağlık ünitesine laboratuvar hizmeti vermeye başladı.

1990

İstanbul şubesi hizmete girdi. Bu şube doğrudan doğruya kendi hastalarına hizmet verdiği gibi, Marmara bölgesinde faaliyet gösteren çok sayıda laboratuvar ve sağlık kuruluşuna da hizmet sunmaya başladı.

CAP (Bilgisayarlı Denetim Programı) katılımı sağlandı.

1996

Laleli Zeytin ve Zeytinyağı İşletmesi; kalp hastalıkları, obezite, karaciğer yağlanması gibi konularda edindiği zengin bilgi birikimlerini bireylerle buluşturmak amacıyla kuruldu.

1997

Ankara Tunus Caddesi’nde hizmete giren yeni şube, invitro analiz ünitelerinin merkezi haline geldi. Ayrıca “Düzen Klinik Biyokimya Günleri” adı altında sektörel eğitim toplantıları düzenlenmeye başlandı.

1998

Kilinik tıp alanında medikal genetiğin her geçen gün artan rolünü görerek 1998 yılında Düzen Laboratuvarlar Grubu bünyesinde Genetik Hastalıklar Tanı Merkezimizi kurduk. Merkezimiz bugün disiplinlerarası bir yaklaşım ile moleküler genetik, konvansiyonel sitogenetik ve moleküler sitogenetik alanlarında 500'ün üzerinde farklı testi FISH, sitogenomikarray ve yeni nesil DNA dizileme gibi birçok güncel tekniği kullanarak gerçekleştirmektedir. Farklı alanlarda uzman kadromuz ve TURKAK ISO 15189 akreditasyonumuzla hem Ankara hem İstanbul'da bulunan Genetik Hastalıklar Tanı Laboratuvarlarımızla yarını takip etmeye devam ediyoruz.   

1999

Mersin şubemiz kuruldu.

2000

İnsan sağlığına bir bütün olarak bakan anlayışımız çerçevesinde çevre ve gıda sağlığının insan sağlığının ayrılmaz bir parçası olduğuna inanarak Çevre, Gıda ve Tarım Laboratuvarcılığı alanında hizmetlerimize başladık. Bu alanda hızlı yol almak adına Kanada’daki Norwest Laboratuvarları ile ortaklık kurarak Düzen Norwest Laboratuvarı adı altında faaliyeterimize başladık.

2004

Laboratuvarlar arası harmonizasyonun arttırılması ve klinik laboratuvarcılık konusunda ülkemizde eksikliği hissedilen, dışa bağımlı olmayan, tarafsız bir program yaratma amacıyla LabPT Kalite Kontrol Programımız başladı.

2005

Çevre ve Gıda Laboratuvarımız, Alman Akreditasyon Kurumu (DAP)‘ndan ilk akreditasyonunu aldı.

2009

Mersin’deki faaliyetlerimiz yeni açılan şubemize taşındı.

AR-GE Laboratuvarı kuruldu.

2010

İstanbul şubemizde de sitogenetik ruhsatı alarak genetik tanı merkezi kapsamında hem sitogenetik hem moleküler genetik alanında hizmet sunulmaya başlandı.

LC/MS MS çalışma yöntemi rutin kullanıma girdi.

2012

Evde Bakım Hizmetlerimiz faaliyete girdi.

Düzen Akademi, Düzen Laboratuvarlar Grubu bünyesinde eğitim faaliyetlerine başladı.

2014

Düzen Sağlık Grubu Polikliniği, Ankara Çayyolu’nda açıldı.

2016

Ankara, Gaziosmanpaşa şubesi hizmete girdi.

2017

TS ISO/IEC 27001:2013 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve TS ISO/IEC 15504 SPICE (Yazılım süreçlerini iyileştirme ve yetenek belirleme) sertifikasyonları alındı.

2018

Metabolik Hastalıklar tanısı için gelişmiş Laboratuvarımız hizmete girdi. Kendi yazılımlarını üreten bir firma olarak, Sağlık Bakanlığı KTS sistemi ile uyumlu çalışmalarını sağlayarak bakanlık tarafından onaylı Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi üreticisi firmalardan biri olduk.

Yazılım güvenlik ve iyileştirme çalışmaları doğrultusunda, TS ISO/IEC 15408 Ortak Kriterler (Bilgi Teknolojisi, Güvenlik Teknikleri, Bilgi Teknolojisi (IT) Güvenliği için Değerlendirme Kriterleri) akreditasyon süreçleri devam etmektedir.

Bilgiye katma değer eklemek ve kanıta dayalı tıp alanında klinik uygulayıcılara ışık tutmak amacıyla yola çıktık. 44 yıldır klinik laboratuvarcılık alanında öncü ve geleceği hedefleyen bir vizyon benimsedik.  En güncel teknolojilerin yakın takipçisi olarak, uygulanmalarında öncülük ettik. İnsan odaklı kaliteli hizmet ilkesiyle hem kendi çalışanlarımızı hem de siz değerli Düzen dostlarımızı en büyük değerimiz olarak gördük. Her zaman şeffaflığa, denetlenebilirliğe önem verdik.  2004 yılında Türkiye'nin ilk akredite tıbbi laboratuvarı ünvanını TURKAK gözetiminde, Almanya DAP akreditasyon kurumunun yaptığı denetim sonunda kazandık. Tıbbın kadim ilkesi “Hastalık yoktur, hasta vardır” kavramının 21. Yüzyıldaki yansıması olan bireyselleşmiş, koruyucu tıp, bütüncül tek sağlık anlayışıyla; sizlere alıştığınız “Düzen kalitesi ve güvencesiyle” hizmet vermek en büyük mutluluğumuz, en büyük gururumuz.

Her numunenin arkasında bir hayatın olduğunu asla unutmuyoruz.”