BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Değerli Hastalarımız Ve İş Ortaklarımız,

Düzen Laboratuvarlar Grubu olarak sizlerin ve çalışanlarımızın sağlık ve özlük bilgilerini son derece değerli bir varlık olarak görmekteyiz. Bu nedenle, elektronik ortamda saklanan veya tarafınızdan yazılı, sözlü olarak ifade edilen bilginin kurum içi veya kurum dışı tüm tehditlerden uygun şekilde korunması en öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Bu amaca yönelik olarak, oluşabilecek risklerin doğru şekilde yönetildiğinin güvencesini ilgili taraflara vermek ve bilginin gizliliğini, bütünlüğünün ve erişebilirliğini korumak için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurulmuştur. BGYS Düzen Laboratuvarlar Grubu kurum kültürünün ve genel yönetim yapısının ayrılmaz bir parçasıdır.

Düzen Laboratuvarlar Grubu Bilgi Güvenliği Politikası ilgili yasalara, standartlara ve sektörle ilgili etik kavramlara göre düzenlenen gereksinimler, tanımlar, uygulamalar ve kurallar bütünüdür. Bu politika laboratuvar genelinde elektronik ortamda saklanan ya da hastalarımız ve iş ortaklarımız tarafından yazılı, sözlü olarak ifade edilen bilginin korunması ile ilgili tüm faaliyetleri kapsar.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurumsal kültür haline getirmek ve sürekli iyileştirmek esaslarına dayanan Bilgi Güvenliği Politikamızı diğer kalite standartlarımız ile birlikte eksiksiz uygulamak için tüm gücümüzle çalışırız.

- Bilgiye varlık gözüyle bakarak değer katmak,

- Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.

Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

- Bilgi Güvenliği ile ilgili yasal mevzuata, standartlara, sözleşmelere ve sektörle ilgili etik kavramlara uymak,

- Bilgi Güvenliği ihlali nedeniyle karşılaşılabilecek riskleri belirlemek,

- Bilgi Güvenliği ihlali yaşanma ihtimalini en aza indirecek önlemleri almak,

- Bilgi Güvenliği ihlali yaşanması halinde hizmet kalitemizde bir değişiklik olmaksızın işleyişi sürdürmek,

- Düzen Laboratuvarlar Grubu çalışanlarının Bilgi Güvenliği farkındalığını arttırmak için eğitimler vermek, çalışanları Bilgi Güvenliği Politikası hakkında bilgilendirmek ve bu politikayı eksiksiz şekilde algıladıklarından emin olmak,

- Gerek gözetim, gerek denetim gerekse dolaylı olarak tespit edilen Bilgi Güvenliği ihlallerinin şirket içi disiplin cezaları verilmesi, istihdama haklı gerekçe ile son verilmesi ve yasal işlem başlatılması ile sonuçlanabileceğini tüm personele duyurmak

Düzen Laboratuvarlar Grubu Bilgi Güvenliği Politikası’nın esaslarıdır.

Sertifikamıza erişmek için lütfen tıklayınız!