Görkem Yaman
Mikrobiyoloji ve Tüberküloz Birim Sorumlusu

Eğitim Bilgileri:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıpta

Uzmanlık Eğitimi (2006)

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (2000)

İlgi Alanı:

MALDI-TOF MS

Tüberküloz

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon hastalıkları

Seroloji

Moleküler Mikrobiyoloji