Dr. Fatma Ajlan Tükün
Ankara ve İstanbul Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Koordinatörü

Eğitim Bilgileri:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitimi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

İlgi Alanı:

Kanser Genetiği