Dr. Pervin Kolaşın
Şube Yöneticisi (Adana)

Eğitim Bilgileri:

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Tıpta Uzmanlık Eğitimi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

İlgi Alanı:

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji