Dr. Burcu Sağlam Ada
Ankara Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Sorumlusu

Eğitim Bilgileri:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitimi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

İlgi Alanı:

Sitogenetik

Moleküler sitogenetik

Moleküler genetik

Genetik danışmanlık