N. GONORRHOEAE (BEL SOĞUKLUĞU)

Dünya çapında cinsel yolla bulaşan bakteriyel enfeksiyonların en yaygın ikinci nedeni olan N.gonorrhoeae (bel soğukluğu), onunla savaşmak için kullanılan ilaçları geride bırakıyor. CDC, 2019’da sunduğu antibiyotik direnci tehditleri raporunda, N.gonorrhoeae de yer almıştı. Çünkü geçen yüzyılda N.gonorrhoeae penisilin, tetrasiklin, siprofloksasin dahil florokinolonlar, azitromisin dahil makrolidler ve sefiksim gibi oral sefalosporinlere karşı direnç geliştirmişti. Geçtiğimiz yaz Chicago'da düzenlenen CYBE ve HIV Kongresi'nde sunulan bir çalışma, bel soğukluğu enfeksiyonu olan 19 erkekten 2'sinde (%10) seftriakson direnci olduğunu gösterdi. Daha önce kullanılan birinci basamak antibiyotiklerin yanı sıra seftriakson ve azitromisine karşı da direnç gösteren çoklu ilaca dirençli gonore suşlarına ‘’süper gonore’’ adı verilmeye başlandı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kontrolü ele geçirmek için (tüm süper mikroorganizmalara yaptığı gibi) N.gonorrhoeae için küresel bir eylem planı uygulamaya başladı.

Antibiyotiklere dirençli bu yeni türe ilişkin farkındalığı artırmak için klinisyenlere ve laboratuvarlara yayınlanan uyarı ile bel soğukluğu şüphesi olan bireylerde hemen taramaların artırılması hem de antibiyotik direncini tespit etmek için de laboratuvar testleri yapılmasını öneriliyor.  Uyarıda aynı zamanda tüm bel soğukluğu vakalarının tedavisi için yüksek dozda antibiyotik kullanılması ve hastaların tedavi edildiğinden emin olmak için takip testlerinin yapılması gerektiğinin altı çiziliyor. Cinsel açıdan aktif tüm insanlar, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı düzenli olarak test yaptırma ve cinsel partnerlerinin sayısını azaltma ve seks yaparken prezervatif kullanımı konusunda teşvik ediliyor.  

DSÖ'nün 2030 yılına kadar yeni enfeksiyonları %90 oranında azaltma yönündeki iddialı hedefine ulaşmak için acilen bir bel soğukluğu aşısına ihtiyaç duyulmaktadır. Bel soğukluğunun önlenmesi için menenjit B aşısı Bexsero'nun 2. Faz denemesi ve araştırma amaçlı bir bel soğukluğu aşısının 1. ve 2. Faz denemeleri devam ediyorken bu yılın başlarında bir başka aday bel soğukluğu aşısının geliştirilmesi için fon sağlanacağı duyuruldu.

Bel soğukluğu, ağrı, akıntı ve kanama yapabilir ama çoğu vaka, özellikle de boğaz enfeksiyonları asemptomatiktir. Tedavi edilmediği takdirde, pelvik inflamatuar hastalık, ektopik gebelik hem erkeklerde hem de kadınlarda kısırlık, artan HIV/AIDS riski, eklemlere ve vücudun diğer bölgelerine yayılan kan dolaşımı enfeksiyonları ve doğum sırasında bulaştığı bebeklerde körlük gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Uzm. Dr. Tutku Taşkınoğlu

Eklenme Tarihi: 6.05.2024 14:54:18