GÖZ HASTALIKLARINDA GÖZÜN MİKROP FLORASI NE KADAR ETKİLİ?

GÖZ HASTALIKLARINDA GÖZÜN MİKROP FLORASI NE KADAR ETKİLİ?

Sadece gastrointestinal sistemde değil cilt, ağız, burun, kulak ve gözler de de mikroplarla (mikrobiyom) birlikte yaşıyoruz.

Son birkaç yıldır da araştırmacılar, göz mikrobiyomunu ve bunun göz hastalıklarındaki rolünü incelemeye odaklandılar. Özellikle de dünya nüfusunun % 50'sini etkileyen bir durum olan kuru göz üzerinde duruluyor.

Yakın zamanda Amerikan Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Derneği'nin yıllık toplantısı Discover BMB'de sunulan yeni bir çalışma, sağlıklı gözlerin ve göz kuruluğu olan gözlerin mikrobiyomlarının farklı olduğunu gösterdi.  Araştırmacılar, bu bulgunun sadece kuru göz için değil, diğer göz rahatsızlıkları için de tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olabileceğine inanılıyor ve göz kuruluğuna ek olarak, göz mikrobiyomunun yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD), glokom, diyabetik retinopati ve katarakt gibi diğer göz hastalıkları üzerindeki etkisi inceleniyor.

Bu çalışma için 30 gönüllü katılımcıdan sürüntü çubuğu kullanarak göz örnekleri toplanmış.  Ardından, sağlıklı gözlere kıyasla kuru gözlü kişilerin göz mikrobiyomlarında nelerin bulunduğunu keşfetmek için 16S rRNA dizileme ve biyoinformatik analiz gerçekleştirilmiş.

Analiz sonucunda araştırmacılar, Streptococcuse ve Pedobacter türlerinin sağlıklı gözlere sahip çalışma katılımcılarının göz mikrobiyomlarında baskın bakteriler olduğunu tespit etti. Kuru gözlü katılımcıların göz mikrobiyomlarında ise Acinetobacter türünün yaygın olduğu gözlendi.

Kuru gözün nedenlerine ilişkin içgörüler, yeni terapötik yaklaşımların geliştirilmesini sağlayabilecek ve bu durumdan mustarip bireyler için daha iyi sonuçlara yol açabilecek değerli bilgiler sağlayabilir.

Sonraki adımlar, örneklem büyüklüğünü artırmak ve kuru göz koşullarındaki gösterge türlerle ilişkili sinyal yollarını anlamak olacaktır. Bu, hastalık durumundan sorumlu olan metabolitler hakkında bilgi sağlayabilir.

Kuru göz hastalarına yardımcı olmak için gözün mikrobiyomu değiştirilebilirse giderek büyüyen kuru göz sorununa bir cevap olabilir. Sadece kuru göz değil diğer göz rahatsızlıkları için de göz mikrobiyomuna odaklanan araştırmalar yapılmaya devam edilecektir.

GÖZ MİKROBİYOMU NEDİR?

Göz mikrobiyomu, gözün konjonktiva ve korneasında bulunan bakteri ve diğer mikroorganizmalar topluluğunu ifade eder. Gözün konjonktivası, gözlerin beyaz kısmını kaplayan ince, şeffaf bir zardır; kornea ise gözün ön kısmını kaplayan şeffaf, kubbe şeklindeki örtüdür.

Uzm. Dr. Tutku Taşkınoğlu

Eklenme Tarihi: 2.04.2024 09:37:09