WHO Çin'e Neler Oluyor Diye Sordu!

Ekim 2023'ün ortasından bu yana, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çin'in izleme sistemlerinden gelen ve kuzey Çin'deki çocuklarda solunum yolu hastalıklarında artış olduğunu gösteren verileri izliyor.

Çin, 13 Kasım 2023'te düzenlediği basın toplantısında, ağırlıklı olarak çocukları etkileyen solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığında ülke çapında bir artış olduğunu bildirdi. Çinli yetkililer bu artışı, COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına, kış mevsimine, Grip, Mycoplasma pneumoniae , solunum sinsityal virüs (RSV) ve SARSCoV2 gibi dolaşımda zaten bilinen patojenlere bağladı. 

22 Kasım 2023'te WHO, Pekin, Liaoning ve Kuzey Çin'de çocuk hastanelerinde teşhis edilemeyen pnömoni kümeleri hakkındaki raporlar nedeni ile Çin'den ek epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar sonuçları ve dolaşımdaki solunum yolu patojenlerindeki son eğilimler hakkındaki verileri istedi. "Tanı konulamamış zatürre kümelerinin" olup olmadığını ve eğer öyleyse bunların ayrı olaylar mı yoksa toplumdaki solunum yolu hastalıklarında bilinen genel artışın bir parçası mı olduğunu anlamak için açıklama talep etti.

23 Kasım'da WHO ve Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi birlikte bir telekonferans düzenlendi.

Mayıs ayından bu yana Mycoplasma pneumoniae pnömonisi ve Ekim ayından bu yana RSV, adenovirüs ve influenza virüsü nedeniyle çocukların hastaneye başvurularında artış olduğunu gösteriyor. Bu artışların bir kısmı, geçmişte yaşananlardan daha erken sezonda gerçekleşti, ancak diğer ülkelerde de benzer şekilde yaşandığı gibi, COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılması göz önüne alındığında beklenmedik bir durum değil. 

Çinli yetkililer, herhangi bir olağandışı veya yeni patojen veya olağandışı klinik tablo tespit edilmediğini, yalnızca bilinen birden fazla patojenden kaynaklanan solunum yolu hastalıklarında yukarıda belirtilen genel artışın olduğunu bildirdiler.

WHO durumu yakından izliyor ve Çin'deki ulusal yetkililerle yakın temasa devam ediyor.

Mycoplasma pneumoniae yaygın bir solunum yolu patojenidir ve pediatrik pnömoninin yaygın bir nedenidir ve antibiyotiklerle kolayca tedavi edilir. Enfeksiyonlar dünya çapında birçok farklı iklimde yıl boyunca meydana gelir ve birkaç yılda bir salgın görülür. Büyük salgınları yaz aylarının sonlarında ve sonbaharın başlarında meydana geldiği bilinmektedir. Sürü bağışıklığının azalması veya popülasyona yeni alt türlerin eklenmesi gibi çeşitli faktörler, salgınların periyodik olarak ortaya çıkmasına neden olur. En son salgın, 2019'un sonlarında ve 2020'nin başlarında, başta Avrupa ve Asya olmak üzere birçok ülkede eş zamanlı olarak meydana geldi. Mart 2020'de, COVID-19'a karşı önlemler bu salgınların aniden sona ermesine ve dünya çapında M. pneumoniae tespitinde belirgin bir düşüşe yol açtı.

Diğer patojenlerle karşılaştırıldığında M pneumoniae birçok yönden atipiktir: kendi kendini kopyalayan en küçük organizmalardan biridir, oldukça stabil bir genoma sahiptir, hücre duvarı yoktur, yavaş büyür (6 saat), bulaşma için yakın temas gerektirir ve farklı bir hastalık sunumuna (atipik pnömoni) sahiptir.

Diğer pnömonilerden farklı olarak mikoplazmanın kuluçka süresi 14-21 gündür. Tanının en önemli özelliği balgamlı öksürüğün olmamasıdır. 

Tanısı hızla konup tedavi gören hastaların çoğunda prognoz iyidir ve hastaların tamamen iyileşir. Bununla birlikte, küçük çocuklarda enfeksiyon şiddetli pnömoni ile ilişkili olabilir ve orak hücreli anemisi olan hastalarda ciddi komplikasyonlar olabilir. 

M. Pneumoniae ayrıca ciddi ekstrapulmoner (solunum yolu dışında) komplikasyonlarla da ilişkili olabilir. Bu komplikasyonlar organizmanın kendisinden kaynaklanabilir; bakterilere karşı ortaya çıkan immünolojik yanıtla tetiklenebilir. 

Miyokard sorunları; gençlerde aritmiler, perikardit ve konjestif kalp yetmezliği rapor edilmiştir.

Merkezi sinir sistemi tutulumu nadirdir ancak ensefalit, aseptik menenjit ve serebellar ataksi çocuklarda olabilir.

M. Pneumoniae karşı antikorlar kırmızı kan hücrelerine çapraz reaksiyonla hemolitik anemiye neden olabilir.

M. Pneumoniae enfeksiyonu ürtiker, eritema nodozum veya steven johnson sendromu ile ilişkili olabilir. Hastaların yaklaşık üçte birinde deri lezyonları görülür.

Gastrointestinal fonksiyon bozukluğu pankreatit veya hepatite neden olabilir. Ayrıca konjonktivit, üveit yapabilir. Böbrek problemleri nadirdir ve glomerüllerde immün kompleksin çökelmesi nedeniyle glomerülonefrit ile sonuçlanabilir.

 

 

Eklenme Tarihi: 25.11.2023 13:50:56