Antikor testi nedir ve ne zaman yaptırılır?

COVID-19’u asemptomatik veya semtomatik geçirenlerde genel olarak belirli bir süre sonra antikor cevabı (IgM, IgA ve IgG) gelişmektedir. Bu nedenle antikor testleri hastalığın erken döneminde tanı amacıyla kullanılamaz.

İlk antikor yanıtı 6-7 günden sonra başlamakla birlikte hastaların çoğunda antikor pozitifliği belirtilerin başlamasından 10 gün sonra gelişmektedir.

Tespit edilen antikorların bağışıklık sağlayıp sağlamadığı ve ne kadar süreyle tespit edilebileceği bugün için kesin belli değildir.

Laboratuvar içi verifikasyon çalışmalarımızı tamamlayarak uzun süredir çalışmaya hazır olduğumuz COVID-19 hastalığı kapsamındaki testlerimizi T.C Sağlık Bakanlığı’nın izni ile çalışmaya başlamış bulunuyoruz.

Kazanılmış İmmunite (bağışıklık-antikor) testleri ve SARS-CoV-2 PCR testleri hafta içi her gün çalışılacak şekilde rutin çalışma programımıza alınmıştır.

SARS-CoV-2 Antikor Testleri, tanı amaçlı değildir, virüse karşı bağışıklık cevabını göstermektedir.

Kan ve nazofarengeal örneklerinizi verebilmek için tüm şubelerimize başvuruda bulunabileceğiniz gibi evde numune alma hizmetinden yararlanmak üzere laboratuvarımızla iletişime geçebilirsiniz.

/

/

*: Sonuç verme zamanı; Ankara Şubelerimizde kabul edilen numuneler için geçerlidir. Diğer illerden gönderilen numuneler için bir gün eklenmelidir.

Eklenme Tarihi: 22.02.2021 21:47:42