5 ARALIK KADIN HAKLARI GÜNÜ

KENDİ ŞANSINI YARAT!
SAHİP OLDUĞUN HAKLARIN FARKINDA OL!
FARKINDA OLMAKLA YETİNME, KULLAN VE BU HAKLARI SAĞLAYAN CUMHURİYET DEĞERLERİNE MİNNETLE, ŞÜKRANLA SAHİP ÇIK, ONLARI DAHA İLERİYE TAŞI!

Dünyanın gelişmiş ülkelerinin bir çoğunda yaşayan hemcinslerinden çok daha erken bir tarihte, 1926 yılında Türk Medeni Kanununun kabulü ile aile ve sosyal çevrede birey olarak yerini alan Türk kadını, 5 Aralık 1934 yılında seçme ve seçilme hakkına sahip olarak Türk siyasi hayatında da söz sahibi olmuştur.

Sağlıklı bir toplumun ön şartı kadının eğitimli ve bilinçli olmasıdır. Bu anlayış ile kadınlarımızın sahip oldukları hakların farkında olması, yeni ufukların kapılarını açacak anahtardır.

“Binaenaleyh, kadınlarımız hatta erkeklerden daha çok münevver, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar.“

Mustafa Kemal Atatürk, Mart 1923; S, D, II. Atatürk’ten Düşünceler kitabından alınmıştır.

#5aralık #5aralıkkadınhaklarıgünü #düzenlab#düzenlaboratuvarlargrubu #düzenlaboratuvarı#düzensağlıkgrubupolikliniği #düzençayyolupolikliniği